Tag-arkiv: brydehuset

Hvordan får man en person til at søge misbrugsbehandling?

Afhængighed udøver et så kraftigt greb på en person, at det kan være meget vanskeligt for vedkommende overhovedet at se bort fra sine abstinenser og søge ambulant behandling.

I mange tilfælde er det heller ikke et stærkt nok incitament, når et familiemedlem forsøger at overtale en person til at søge behandling for sit stofmisbrug. Selv når personen selv ønsker behandling mere end noget andet for at blive ædru igen, er det måske ikke nok.

Nogle mennesker formår at stoppe selv. Men flertallet kæmper i årevis, og nogle gange kommer de aldrig ud af at misbruge alkohol, receptpligtig medicin, marihuana, amfetamin, syntetiske stoffer som badesalte eller hvad det nu måtte være.

Men når den rigtige taktik anvendes, er det oftest muligt at få en person til at søge ambulant behandling for misbrug. Det kræver dog i mange tilfælde støtte fra familie og venner for at gennemføre og opnå et ædru liv.

Når en intervention er nødvendig

Hvis du af flere omgange har forsøgt at overtale en venner eller et familiemedlem til at søge behandling for sit stofmisbrug og disse handlinger gang på gang har virket nytteløse, kan en intervention stadig vende tidevandet. De fleste rehabiliteringscentre har professionelle rådgiver, som de arbejder med, der gør det muligt for den afhængige at indse, at de er nødt til at søge hjælp og komme i ambulant behandling.

I mange tilfælde har disse mennesker engang været afhængige selv og ved, hvad det betyder for stofmisbrugeren, hvis vedkommende ikke får hjælp. De kan formentlig hurtigt ridse deres fremtid op, hvis hjælpen ikke sættes ind og aktivt søges. Dette og deres evne til at minde en person om, hvad et ædru liv er, kan være med til at skabe viljen til at søge ambulant behandling for et misbrug.

Bevar tålmodigheden gennem erkendelsesfasen

Selv hvis du mødes uden succes flere gange, bør du ikke give op. Du må bare indse, at hvis du har spurgt den du holder af, om at søge behandling otte gange, kan det tage ni eller ti eller tyve gange. Når i får en aftale i hus om at komme i ambulant behandling, skal du sørge for, at det sker så hurtigt som muligt efter at aftalen er indgået. Timer er bedst, da stofmisbrugeren hurtigt kan træffe en anden beslutning, når abstinenserne begynder at melde sin ankomst.

Du kan også få hjælp og rådgivning gennem Brydehuset, hvis du selv eller en der står dig nært har et stofmisbrug. Rådgiverne kan hjælpe dig med, hvordan du griber situationen an, og under et forløb med ambulant behandling, kan du også deltage i støttegrupper som pårørende. Det kan være rigtig godt både for dig selv og den stofmisbrugende som støtte.

Hvad en alkoholbehandler laver, og hvordan de kan hjælpe

Alkoholrådgivning er et vigtigt og værdifuldt skridt i behandlingen af ​​en alkoholforstyrrelse . En alkoholbehandler vil være i stand til at tilbyde vejledning og støtte under din rejse til et alkoholfrit liv. Uanset hvor længe du har kæmpet med alkoholisme, eller hvor meget du drikker, kan alkoholrådgivning gøre en enorm forskel i din behandling.

Mange alkoholbehandlere bruger omfattende genopretningsplaner i deres behandlingsproces, der kan bestå af ambulante eller medicin-assisterede terapier, rådgivningssessioner, støttegrupper og andre former for behandling. Nogle elementer i en omfattende genopretningsplan, som rehabilitering og medicinbehandling, kan afsluttes i løbet af få måneder. Andre dele, såsom rådgivning og supportgrupper, er afgørende for løbende behandling og opretholdelse af din nøjagtighed.

Lad ikke alkoholisme definere dig. Gennem hjælp fra en dygtig alkoholbehandler vil du være i stand til at lære om hvordan man forhindrer tilbagefald, arbejder gennem trang og lever et sundere liv.

Hvad laver en alkoholbehandler?

Hver persons erfaring med en alkoholbehandler vil variere, fordi genoprettelsesprocessen er anderledes for alle. Generelt vil du mødes med din alkoholbehandler ofte inden for de første flere måneders fremgang. Afhængig af din progression efter et par måneder kan møderne begynde at aftage. Men du kan planlægge et møde med din alkoholbehandler imellem sessionerne, hvis du har en vanskelig uge eller har svært ved at kæmpe tilbage.

En alkoholbehandler kan hjælpe med:

  • At give dig information om alkoholisme og diskutere rehabiliteringsprocessen
  • At sammenlægge en struktureret og realistisk rehabiliteringsplan baseret på dine behov
  • Hjælpe med at afdække eventuelle underliggende problemer og udløsere forbundet med dit alkoholproblem
  • Tilbyde tips og teknikker til en vellykket restitution og langsigtet nytteværdi
  • Give dig regelmæssige vurderinger for at bestemme dine fremskridt
  • Støtte dig følelsesmæssigt og opmuntre dig gennem hvert trin af din restitution

 

Find en alkoholbehandler

Før du begynder alkoholbehandling, er det vigtigt at finde en kvalificeret alkoholbehandler, som du har det godt med. At finde en behandler, som du kan snakke med og åbne for, vil hjælpe altafgørende for din restitution. Anerkend dog, at din behandler kun kan lede dig langs din rejse. Det er op til dig at være aktiv i din behandling, og anvende hvad du har lært.

Brydehuset i Ballerup kommune kan hjælpe dig med dit alkoholmisbrug, uanset hvor i landet du bor. Det er ganske gratis, og de har flere dygtige alkoholbehandlere, der sidder klar til at hjælpe.

En alkoholiker kan få gratis hjælp og rådgivning

Temmelig mange mennesker drikker for meget alkohol, og man kan nemt blive afhængig af alkohol og få problemer med at stoppe forbruget eller misbruget. På samme måde som narkotika kan alkohol ødelægge personers job, ægteskab og økonomi og ikke mindst helbredet.

Hvis man er alkoholiker med et stort forbrug hver eneste dag, så kan man nemt ødelægge sin lever og få et kortere liv, og man kan nemt havne i en ond cirkel, hvor man langsomt mister venner og familie, indtil man kun har alkoholen tilbage i sit liv.

Men heldigvis findes der flere gode tilbud om hjælp og rådgivning, så man kan komme ud af sit misbrug eller i hvert fald nedsætte sit forbrug til et normalt niveau, således man på den måde kan leve et normalt liv.

Hvornår er man alkoholiker?

Der findes ikke nogen entydig definition for, hvornår man er alkoholiker, men en alkoholiker er kendetegnet ved et stærkt og ofte tvangspræget behov for at drikke alkohol, således man bliver afhængig af alkohol både fysisk og psykisk. En alkoholiker udvikler hurtigt en høj tolerance overfor alkohol, således det derfor bliver nødvendigt at øge alkoholforbruget for at opnå den samme rus.

Man kan derfor nemt havne i et misbrug, da man konstant har behov for mere alkohol, og til sidst er man slet ikke klar over, at man er misbruger, og har et problem. Den danske Sundhedsstyrelse fraråder at drikke mere end 5 genstande ved samme lejlighed, og kvinder bør ikke drikke mere end 7 genstande om ugen, mens mænd ikke bør drikke mere end 14 genstande om ugen.

En genstand svarer til indholdet af én almindelig dansk øl dvs. 0,33 liter med et alkoholindhold på 4,6 %. Det kan være yderst skadeligt for helbredet at ende som en håbløs alkoholiker, da man nemt kan risikere flere fatale sygdomme. Alkoholisme menes at stamme fra en kombination af den enkeltes psykologiske, sociale samt genetiske forhold, så derfor kan vi alle være i farezonen for at blive ramt af denne sygdom, der angriber både krop og sind. Man kan som alkoholiker få nedbrudt sit mentale overskud og opleve ansvarsløshed samt upassende eller voldelig adfærd.

Her kan man få hjælp

Der findes flere typer behandlinger mod alkoholisme såsom Minnesota kuren og AA møder, men faktisk findes der også centre rundt omkring i Danmark, hvor man gratis og anonymt kan modtage hjælp mod sit alkoholmisbrug.

En alkoholiker kan få hjælp hos Brydehuset, der nemlig tilbyder ambulant behandling, således man kan bo hjemme ved sig selv under behandlingen. Her er målsætningen at hjælpe alkoholmisbrugere ud af deres misbrug og give dem muligheden for at tage styringen i deres eget liv.

Erfaringerne viser, at man især opnår positive resultater med den ambulante behandlingsform, da denne er mest effektiv, fordi der bliver lavet så lidt som muligt om i vedkommendes liv, mens man er i behandling. Både venner og pårørende til en alkoholiker bør derfor støtte og råde vedkommende om at tage imod hjælp, da man derved kan få sit normale liv tilbage frem for at miste dette til alkoholen.