Hvordan får man en person til at søge misbrugsbehandling?


Spirit tænketank / lørdag, august 26th, 2017

Afhængighed udøver et så kraftigt greb på en person, at det kan være meget vanskeligt for vedkommende overhovedet at se bort fra sine abstinenser og søge ambulant behandling.

I mange tilfælde er det heller ikke et stærkt nok incitament, når et familiemedlem forsøger at overtale en person til at søge behandling for sit stofmisbrug. Selv når personen selv ønsker behandling mere end noget andet for at blive ædru igen, er det måske ikke nok.

Nogle mennesker formår at stoppe selv. Men flertallet kæmper i årevis, og nogle gange kommer de aldrig ud af at misbruge alkohol, receptpligtig medicin, marihuana, amfetamin, syntetiske stoffer som badesalte eller hvad det nu måtte være.

Men når den rigtige taktik anvendes, er det oftest muligt at få en person til at søge ambulant behandling for misbrug. Det kræver dog i mange tilfælde støtte fra familie og venner for at gennemføre og opnå et ædru liv.

Når en intervention er nødvendig

Hvis du af flere omgange har forsøgt at overtale en venner eller et familiemedlem til at søge behandling for sit stofmisbrug og disse handlinger gang på gang har virket nytteløse, kan en intervention stadig vende tidevandet. De fleste rehabiliteringscentre har professionelle rådgiver, som de arbejder med, der gør det muligt for den afhængige at indse, at de er nødt til at søge hjælp og komme i ambulant behandling.

I mange tilfælde har disse mennesker engang været afhængige selv og ved, hvad det betyder for stofmisbrugeren, hvis vedkommende ikke får hjælp. De kan formentlig hurtigt ridse deres fremtid op, hvis hjælpen ikke sættes ind og aktivt søges. Dette og deres evne til at minde en person om, hvad et ædru liv er, kan være med til at skabe viljen til at søge ambulant behandling for et misbrug.

Bevar tålmodigheden gennem erkendelsesfasen

Selv hvis du mødes uden succes flere gange, bør du ikke give op. Du må bare indse, at hvis du har spurgt den du holder af, om at søge behandling otte gange, kan det tage ni eller ti eller tyve gange. Når i får en aftale i hus om at komme i ambulant behandling, skal du sørge for, at det sker så hurtigt som muligt efter at aftalen er indgået. Timer er bedst, da stofmisbrugeren hurtigt kan træffe en anden beslutning, når abstinenserne begynder at melde sin ankomst.

Du kan også få hjælp og rådgivning gennem Brydehuset, hvis du selv eller en der står dig nært har et stofmisbrug. Rådgiverne kan hjælpe dig med, hvordan du griber situationen an, og under et forløb med ambulant behandling, kan du også deltage i støttegrupper som pårørende. Det kan være rigtig godt både for dig selv og den stofmisbrugende som støtte.