En alkoholiker kan få gratis hjælp og rådgivning


Spirit of Life / tirsdag, juli 18th, 2017

Temmelig mange mennesker drikker for meget alkohol, og man kan nemt blive afhængig af alkohol og få problemer med at stoppe forbruget eller misbruget. På samme måde som narkotika kan alkohol ødelægge personers job, ægteskab og økonomi og ikke mindst helbredet.

Hvis man er alkoholiker med et stort forbrug hver eneste dag, så kan man nemt ødelægge sin lever og få et kortere liv, og man kan nemt havne i en ond cirkel, hvor man langsomt mister venner og familie, indtil man kun har alkoholen tilbage i sit liv.

Men heldigvis findes der flere gode tilbud om hjælp og rådgivning, så man kan komme ud af sit misbrug eller i hvert fald nedsætte sit forbrug til et normalt niveau, således man på den måde kan leve et normalt liv.

Hvornår er man alkoholiker?

Der findes ikke nogen entydig definition for, hvornår man er alkoholiker, men en alkoholiker er kendetegnet ved et stærkt og ofte tvangspræget behov for at drikke alkohol, således man bliver afhængig af alkohol både fysisk og psykisk. En alkoholiker udvikler hurtigt en høj tolerance overfor alkohol, således det derfor bliver nødvendigt at øge alkoholforbruget for at opnå den samme rus.

Man kan derfor nemt havne i et misbrug, da man konstant har behov for mere alkohol, og til sidst er man slet ikke klar over, at man er misbruger, og har et problem. Den danske Sundhedsstyrelse fraråder at drikke mere end 5 genstande ved samme lejlighed, og kvinder bør ikke drikke mere end 7 genstande om ugen, mens mænd ikke bør drikke mere end 14 genstande om ugen.

En genstand svarer til indholdet af én almindelig dansk øl dvs. 0,33 liter med et alkoholindhold på 4,6 %. Det kan være yderst skadeligt for helbredet at ende som en håbløs alkoholiker, da man nemt kan risikere flere fatale sygdomme. Alkoholisme menes at stamme fra en kombination af den enkeltes psykologiske, sociale samt genetiske forhold, så derfor kan vi alle være i farezonen for at blive ramt af denne sygdom, der angriber både krop og sind. Man kan som alkoholiker få nedbrudt sit mentale overskud og opleve ansvarsløshed samt upassende eller voldelig adfærd.

Her kan man få hjælp

Der findes flere typer behandlinger mod alkoholisme såsom Minnesota kuren og AA møder, men faktisk findes der også centre rundt omkring i Danmark, hvor man gratis og anonymt kan modtage hjælp mod sit alkoholmisbrug.

En alkoholiker kan få hjælp hos Brydehuset, der nemlig tilbyder ambulant behandling, således man kan bo hjemme ved sig selv under behandlingen. Her er målsætningen at hjælpe alkoholmisbrugere ud af deres misbrug og give dem muligheden for at tage styringen i deres eget liv.

Erfaringerne viser, at man især opnår positive resultater med den ambulante behandlingsform, da denne er mest effektiv, fordi der bliver lavet så lidt som muligt om i vedkommendes liv, mens man er i behandling. Både venner og pårørende til en alkoholiker bør derfor støtte og råde vedkommende om at tage imod hjælp, da man derved kan få sit normale liv tilbage frem for at miste dette til alkoholen.