Karma


Spirit tænketank / tirsdag, januar 13th, 2015

Når jeg tænker på karma, så er det ofte noget med at det man giver får man tilbage. Hvis man fx er ramt af en masse ubehageligheder i dette liv så har man enten selv været skyld i det i dette eller et tidligere liv. Men jeg er dog noget skeptisk overfor denne karma tro. Jeg kan nemlig ikke få mig selv til at tro at det er sandt. Men jeg tror på karma i den forstand at det jeg udsender have betydning for det jeg modtager. Når karma bruges på denne måde kan jeg godt tro på det. Men hvad er karma egentlig? Og forstår vi danskere det overhovedet rigtigt?

Karma betyder

Karma kan direkte oversættes til årsag virkning. Karma defineres ofte ud fra den enkelte religion og trosretning. Fx vil en Buddhist, hinduist eller almen dansker ikke opfatte begrebet karma ens.

Buddhisme

Her er en forklaring på hvad buddhisme er, og under videoen har jeg beskrevet hvordan buddhister kan opfatte karma.

 

Karma er en slags grundlov. Buddhister taler om forståelse som måden at opnå viden om de ting vi oplever. Karma er de handlinger vi udfører og Vipaka er resultatet. Man kan med andre ord få medindflydelse over sit liv og er ikke underkastet en form for straf eller andet. Der er flere faktorer der har indflydelse på karma: viden, motivation, handling og vurdering. Mange mennesker studerer buddhisme og opnår en form for vished og balance her i livet. Desværre er buddhisme genstand for mange misforståelser og hårde bedømmelser. Nogle tror endda der kan være tale om en straf fra Buddha hvis livet er dårligt og uheldigt. Men folk der studerer buddhismen har en dybere og grundigere forståelse af livet og kender til en smuk form for opfattelse af karma.

Hinduisme

Inden for hinduismen taler man om ”kaste-systemet”.  Man tror altså på at det tidligere liv og de handlinger man har udført der, har betydning for hvilket liv man fødes ind i dette liv. Jo højere stadie, jo nemmere har man ved at nå til en erkendelse.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *